Et moderne advokatfirma,
personlig og resultatorientert
Vi strekker oss lenger

Om Aktiv Advokat

Aktiv Advokat AS startet i Oslo, med oppdrag for bedrifter og offentlige virksomheter. Hovedmengden av arbeid var offentlige anskaffelser og kontraktsrett.
Få juridisk bistand idag
Din personlige advokat
Advokater med bred erfaring
Ingen sak for liten eller for stor
Vi ser på økonomiske muligheter

Hva koster det å få hjelp av en advokat?

En forenklet guide om kostnader
Det finnes ikke noe rettsområde som er viktigere i norsk rett enn nettopp trygdeytelser. Vi vet viktigheten av saken din og sørger for uansett at du får hjelp etter beste evne.

Våre fagområder

Hvorfor velge oss?

Erfaring

Våre advokater har spisskompetanse innen kontraktsrett, trygderett, utlendingsrett, arbeidsmiljø, barnevernsaker, personskade,pasientskader, erstatning, sivilrettspleie, boligtvister ved kjøp og salg, ekteskap samt offentlige anskaffelser.

Engasjement

Engasjement, kompetanse og nøyaktighet er avgjørende i juridiske saker. Som din Advokat etterstreber vi at kvaliteten i jobben som deres advokat overholdes. Alle saker er forskjellige og vi besørger for at klientenes rettssikkerhet ivaretas.

kompetanse

Vi satser på tverrfaglig kompetanse, der dette kan bidra til å løse saken på en bedre måte.

Aktuelt fra Lovdata