Jennifer Shi

Juridisk saksbehandler

Jennifer Shi går siste året på masterstudiet i rettsvitenskap ved Universitetet i Oslo. Hun har tidligere vært PSA ved advokatfirmaet DLA Piper, og har erfaring med blant annet offentlige anskaffelser.