Torstein Nordrum

Advokatfullmektig

Torstein Nordrum er utdannet fra Universitetet i Oslo. Han har skrevet masteroppgave i anvendelsesområdet for forskrift om offentlige anskaffelser på offentligrettslige organer. Han har også spesialfag i offentlige anskaffelser.