Personskade

Har du vært utsatt for personskade?

Med personskade mener man fysiske og psykiske skader påført mennesker. 
Lurer du på om du har krav på erstatning?
Vi er ledende i landet på personskadeerstatning. 

 

SAMTALE OM DIN SAK

Har du blitt påført en personskade etter en ulykke ellerl ignende? Alt for mange unngår å ta kontakt med en advokat i frykt for hva det kan koste. Derfor tilbyr vi en gratis samtale om din sak der du vil få helt ærlige svar på om du har en god sak eller ikke. Vi vet når du kan ha krav på erstatning for skaden din, og vi vet når saken din kan være mer risikabel å ta videre.

 

Ta gjerne kontakt for en gratis samtale om din sak!
Ring oss på tlf: 465 50 605  eller kontakt oss via  epost: malik@mcadvokat.no

HVA ER EN PERSONSKADE?

Med personskade mener man fysiske og psykiske skader påført mennesker. Ofte skjer personskader ved ulykker i trafikken, eller i arbeid, ved feil behandling eller som følge av vold.

Dersom du er påført en personskade som følge av at noen har vært uaktsomme (uforsiktige), har du ofte også krav på erstatning.

Hvis du er påført en personskade, har du i mange tilfeller krav på erstatning for økonomisk tap, for eksempel inntektstap og ekstrautgifter. Hvis skaden er stor kan du også ha krav på menerstatning (kompensasjon for tapt livsutfoldelse). Hvis personen som har påført deg skaden har opptrådd grovt uaktsomt eller med forsett, kan du også ha krav på oppreisningserstatning (kompensasjon for tort og svie).

UTGIFTER TIL JURIDISK BISTAND

Dersom du har krav på erstatning etter en personskade, vil du også ha rett til å få dekket utgifter til advokatbistand. I mange tilfeller kan du også få dekket advokatutgiftene dine via din hjem- og innboforsikring. Det finnes også muligheter for å søke fri rettshjelp, men dette gjelder kun dersom din inntekt er under kr 245 000 (for enslige) eller kr 369 000 (ektefeller og samboere).

 

NÅR SKAL JEG KONTAKTE ADVOKAT?

Det oppstår ofte komplekse rettslige spørsmål i tilknytning til personskadesaker, og det kan være vanskelig å vite hva man har rett på. Det foreligger også ofte ulike meldefrister for å melde skaden til forsikringsselskapet. Det er derfor lurt å ta kontakt med advokat kort tid etter skaden, slik at du blir tilkjent riktig erstatning, samt unngå at saken din foreldes.