Skilsmisse og Foreldrerett

Samlivsbrudd fører ofte til uenighet om hvordan man skal fordele verdiene, hvem som skal ha ansvar for barna og andre spørsmål.

Dette er saker hvor det noen ganger kan være nødvendig å bruke rettssystemet for å få en løsning.